Termín

výrobní kapacity se pohybují okolo jednoho týdne, nabídka EXPRESNÍHO pálení do 3 pracovních dnů - příplatek 20%, platba dopředu, nabídka superEXPRESNÍHO pálení na počkání - příplatek 40%, platba dopředu, zpracování a výpočet se pohybuje v rámci jednoho až dvou pracovních dnů